Zahraničné filmové ceny

O zahraničných oceneniach

Cieľom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) je aktívne napomáhať vytváraniu slovenského audiovizuálneho dedičstva, spoluvytvárať systémové prostredie pre slovenskú audiovizuálnu tvorbu a realizovať prezentáciu slovenskej audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike i v zahraničí. V súlade s tým má SFTA v predmete činnosti vyvíjanie úsilia o zvyšovanie prestíže slovenskej umeleckej audiovizuálnej tvorby v Slovenskej republike i zahraničí a spoluprácu s európskymi filmovými akadémiami a ďalšími zahraničnými a medzinárodnými organizáciami. 

Slovenská filmová a televízna akadémia každoročne zabezpečuje prezentáciu slovenskej kinematografie na prestížnych filmových podujatiach. 

Partneri

Účasť slovenskej kinematografie na zahraničných filmových cenách finančne podporil Audiovizuálny fond.

Partnerom slovenského filmu je Prvá stavebná sporiteľňa.