Európske filmové ceny

EFA

O ocenení

Udeľovanie EURÓPSKYCH FILMOVÝCH CIEN je vyvrcholením rozmanitých aktivít (konferencie, semináre, workshopy ap.) Európskej filmovej akadémie (EFA). Ceny udeľuje akadémia, ktorej prezidentkou je Agnieszka Holland, každoročne; slávnostný ceremoniál sa koná každý druhý rok v Berlíne, inak v mestách, ktoré ponúknu EFA partnerstvo.

SFTA je od roku 2007 súčasťou siete európskych filmových akadémií (FAN – Film Academies´ Network), ktorá je koordinovaná Európskou filmovou akadémiou. Členmi FAN sú okrem Európskej filmovej akadémie a SFTA aj nasledujúce akadémie:

European Film Academy
Kurfürstendamm 225
10719 Berlin

Prehľad slovenských členov Európskej filmovej akadémie nájdete v databáze EFA. 

(vo vyhľadávači zadajte krajinu)

Účasť slovenskej kinematografie na Európskej filmovej cene finančne podporil Audiovizuálny fond.

Partnerom slovenského filmu je Prvá stavebná sporiteľňa.