Mgr. Katarína KRNÁČOVÁ

profesia: producentka
e-mail: katarina.krnacova@gmail.com
telefón: +421 905 384 615