Mgr. Magdaléna VÁŠÁRYOVÁ

profesia: štatutarka mimovladnej organizacie