prof. Ondrej Šulaj Ondrej ŠULAJ

profesia: scenárista
e-mail: osulaj@gmail.com
telefón: 00421 903 755 889
adresa: Gorkého 15, 811 01 Bratislava