Mgr.doc. Vladimír ŠTRIC

profesia: režisér
e-mail: vladimir.stric@sfu.sk
telefón: +421 903 345 491