prof. PhDr. Jelena PAŠTÉKOVÁ

profesia: filmová a literárna historička a teoretička
e-mail: jelena.pastekova@gmail.com
adresa: Furdekova 3, 85104 Bratislava

Foto