doc. Mgr., PhD. Katarína MIŠÍKOVÁ

profesia: filmová teoretička
e-mail: misikovakatarina@gmail.com
adresa: FTF VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava