doc.Mgr.art. Ľubomír FIFIK

profesia: režisér,scenárista,pedagóg
e-mail: lubo.fifik@gmail.com
telefón: +421 903 853 249
adresa: Plavecký Štvrtok 3619, 90068 Plavecký Štvrtok

Foto