Mgr. Silvia KAPUSTOVÁ

profesia: distribúcia filmov, festivaly ASFK
e-mail: dubecka@asfk.sk
web: http://www.asfk.sk
adresa: Lovinského 39, 81104 Bratislava

Foto