Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Pocta: Rudolf Urc

Údel

Československo, 1988, 35 mm, far, 11`, MP 12, animovaný

réžia: Jaroslava Havettová
námet: Jaroslava Havettová 
scenár: Jaroslava Havettová
kamera: Eva Kargerová 
výtvarné návrhy: Zuzana Vorlíčková
animácia: Marian Kimlička, Ľudmila Pavolová, Jaroslava Havettová 
hudba: Dezider Ursiny
spev: Věra Špinarová, Peter Lipa
strih: Kristián Bezák, Jiřina Pěčová  
výroba: Krátký film Praha - Studio Bratři v triku, Slovenská filmová tvorba Bratislava 
predaj: Slovenský filmový ústav 

udel

Vo svetlách veľkomesta sa pohybuje hrdina filmu, ktorý sa snaží oslobodiť od stereotypov v práci a rodine a kompenzovať všednosť životného údelu inými aktivitami, ktoré však vedú k novým stereotypom.