Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Sprievodné podujatia

PANEL o slovenskom hranom filme 2016

panel_hrany

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.

diskusia: Václav Macek, Michal Michalovič

moderuje Jelena Paštéková

Kino Lumiére, utorok 4. 4. 2017, 13:00