Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Sprievodné podujatia

PANEL o slovenskom dokumentárnom filme 2016

panel_dokument

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.

diskusia: Martin Palúch, Tomáš Hučko

moderuje Jelena Paštéková

Kino Lumiére, štvrtok 6. 4. 2017, 13:00