Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Sprievodné podujatia

PANEL o slovenskom animovanom filme 2016

panel_animovany

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.

diskusia: Maroš Brojo, Eva Šošková

moderuje Jelena Paštéková

Kino Lumiére, piatok 7. 4. 2017, 13:00