Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Pocta: Rudolf Urc

Narodeniny 2001

Československo, 1978, 35 mm, far, 4`, MP 12, animovaný

réžia: Ivan Popovič, Milan Peťovský
námet: Ivan Popovič
scenár: Ivan Popovič
kamera: Milan Peťovský 
hudba: Otto Bartoň, Ivan Chodák
strih: Maximilián Remeň
dramaturgia: Rudolf Urc
výroba: Slovenská filmová tvorba Bratislava 
predaj: Slovenský filmový ústav 

narodeniny2001

Takto videli autori filmu v roku 1978 narodeniny malého dievčatka. Rok 2001 bol vtedy ešte ďaleko, ale tá predpoveď sa nesplnila. Našťastie ani v roku 2017 nepredávajú v cukrárni – kovovú tortu. Ale ktovie, ako to bude o ďalších desať rokov?