Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Pocta: Rudolf Urc

Leopoldovská pevnosť

Československo, 1968, 35 mm, čb, 24`, MP 12, dokumentárny

réžia: Ladislav Kudelka
scenár: Ladislav Kudelka
kamera: Pavel Čilek
strih: Anna Forischová
dramaturgia: Rudolf Urc 
výroba: Československý film Bratislava 
predaj: Slovenský filmový ústav 

neodkoncena_kronika

Pohľad do väznice, v ktorej sa vystriedali odsúdenci z viacerých režimov. Spoločenská situácia na konci 60. rokov minulého storočia sa odráža aj na zmene väzenských podmienok.