Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Pocta: Rudolf Urc

Ki-ki-ri-kí

Československo, 1985, 35 mm, far, 7`, MP 12, animovaný

réžia: František Jurišič
námet: Parviz Davaii
scenár: Parviz Davaii
kamera: Milan Peťovský
výtvarné návrhy: Koloman Leššo
animácia: Štefan Martauz
hudba: Jozef Slovák
strih: Eva Gubčová 
výroba: Slovenská filmová tvorba Bratislava 
predaj: Slovenský filmový ústav 

kikiriki

Vo svetlách veľkomesta sa pohybuje hrdina filmu, ktorý sa snaží oslobodiť od stereotypov v práci a rodine a kompenzovať všednosť životného údelu inými aktivitami, ktoré však vedú k novým stereotypom.