Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Pocta: Rudolf Urc

GEN: Rudolf Urc

Slovensko, 2011, DVD, far, 14`, MP 12, dokumentárny

réžia: Martin Šulík
scenár: Martin Šulík
kamera: Richard Krivda
strih: Alena Spustová
výroba: Trigon Production, Slovenská televízia
predaj: Trigon Production

gen_urc

A to, že sa ma ‚ujal‛ Martin Šulík, ktorý je v mojich očiach súčasnou jednotkou slovenského filmu, ma priam zmiatlo. S Martinom sa poznáme zo spoločnej pedagogickej činnosti na Filmovej a televíznej fakulte. No až teraz som mohol bezprostredne sledovať jeho autorsko-režisérske majstrovstvo, jeho náročnosť a rozhodnosť, ale aj atmosféru pohody, ktorú dokáže pri nakrúcaní vytvoriť. Prosto – režisér, aký má byť.“ Rudolf Urc