Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Pocta: Rudolf Urc

Brankár

Československo, 1965, 35 mm, čb, 12`, MP 12, dokumentárny

réžia: Pavol Sýkora, Rudolf Urc
scenár: Pavol Sýkora, Rudolf Urc
kamera: Ervín Potocký
strih: Štefan Fuzia
výroba: Československý film Bratislava 
sales: Slovenský filmový ústav 

brankar

Nezvyčajné nahliadnutie do jedného výseku zo života hokejového brankára Vlada Dzurillu. Športovec vo chvíľach napätia, očakávania, maximálneho sústredenia, v búrlivej atmosfére štadióna, aj pri drobných prekáračkách v šatni.