Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu

Pocta: Rudolf Urc

Ako ich nepoznáme: Filmár Rudo Urc

Slovensko, 1999, DVD, far, 15`, MP 12, dokumentárny

réžia: František Jurišič
námet: František Jurišič
scenár: František Jurišič
kamera: Emil Mračka
hudba: Martin Činovský, Martin Chovanec, Leoš Kosek
strih: Alexander Vlčko
výroba: Slovenská televízia
sales: Rozhlas a televízia Slovenska - TELEXIM 

ako_ich_nepozname

Televízny dokumentárny film z cyklu Ako ich nepoznáme predstavuje scenáristu a režiséra Rudolfa Urca nielen privátne, ale aj v troch zlomových životných situáciách – ako dramaturga v dokumentárnom filme, potom nečakane v novom prostredí filmovej animácie, a konečne na poste pedagóga filmovej a televíznej fakulty VŠMU.