Adresa sídla:
SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Kancelária SFTA: 
tel.: +421 948 052 800
e-mail: sfta@sfta.sk

Kontaktné osoby: 
Martin Šulík, prezident SFTA
Silvia Dydňanská, výkonný sekretár SFTA