Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) pripravuje udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2018. Na ocenenie Slnko v sieti môžu byť v súlade so štatútom ceny prihlásené hrané, dokumentárne a animované slovenské filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ak sa ich prvé verejné uvedenie za odplatu (distribučná premiéra) v kinách na území SR uskutočnila v čase medzi 1. januárom a 31. decembrom 2018 a počas tohto obdobia sa uskutočnilo minimálne 7 verejných predstavení za odplatu. Podmienka uvedenia prihlásených audiovizuálnych diel v kinodistribúcii neplatí pre kategórie dokumentárny a animovaný film, záväzným však ostáva ich premiérové verejné uvedenie v hodnotenom období.

Filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony prihlasujú producenti prostredníctvom online prihláškového formulára najneskôr do 10. januára 2019. O nomináciách a držiteľoch cien budú rozhodovať v dvojkolovom hlasovaní členovia SFTA. Slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti sa uskutoční 5. apríla 2019 v budove Starej tržnice a nadviaže naň bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu.

Pre registráciu producenta a prihlásenie filmu/tvorivých výkonov postupujte podľa krokov v manuáli

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK