GEN: Pavel Branko

GEN: Pavel Branko

Slovensko, 2010, far.+čb, 14′, MP 12, dokumentárny

Kinosála K2, 09. 4., 16.15

réžia:  Jaro Rihák
scenár: Jaro Rihák
kamera: Richard Krivda
účinkuje: Pavel Branko

gen-pavel-branko

Film Jara Riháka je o človeku, čo sa narodil na lodi, prežil koncetrák, za komunizmu nemohol publikovať. Napriek všetkým problémom sa dokázal presadiť ako vynikajúci filmový kritik, ktorý sa systematicky po celý svoj produktívny život zaoberal odbornou reflexiou filmu, predovšetkým dokumentárneho.

Peter Michalovič