Prihlasovanie filmov na Slnko v sieti 2017

Na ocenenie „Slnko v sieti“ môžu byť prihlásené a v kategóriách 1 až 16 nominované slovenské audiovizuálne diela a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré spĺňajú podmienky podľa Štatútu národných filmových cien Slnko v sieti v znení z 24. 11. 2016.

 

Jednotlivé filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony môže prihlásiť producent alebo slovenský koproducent príslušného filmu.

 
K prihláseniu musí dôjsť elektronicky prostredníctvom elektronického systému ocenenia „Slnko v sieti“, v ktorom producent kompletne vyplní a odošle prihlasovací formulár. Producent následne vytlačí, podpíše prihlasovací formulár a doručí ho SFTA aj prostredníctvom pošty.
 
Pre registráciu producenta a prihlásenie filmu/tvorivých výkonov postupujte podľa krokov v manuáli