Kontakt

SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA 
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Kancelária SFTA:
tel.: +421 948 052 800
e-mail: sfta@sfta.sk
link: www.sfta.sk