Týždeň slovenského filmu

O prehliadke

 


Prehliadka Týždeň slovenského filmu chce zaplniť biele miesto medzi podujatiami na Slovensku a každoročne zmapovať domácu filmovú tvorbu. Zároveň chce vytvoriť priestor pre odbornú reflexiu tvorby a podnietiť dialóg medzi teoretikmi, tvorcami a divákmi. 

Prvý ročník bilančnej prehliadky slovenskej kinematografie v priebehu jedného týždňa predstaví 23 celovečerných hraných a dokumentárnych filmov a krátkometrážne a stredometrážne filmy s copyrightom uplynulého roka, ktoré spĺňajú podmienky Štatútu národnej filmovej ceny Slnko v sieti. Jej súčasťou sú verejne prístupné odborné diskusie a workshopy. 

Predchádzať jej bude podujatie Divácke a festivalové hity, počas ktorého sa v priebehu dvanástich dní premietne výber 17 celovečerných filmov z rokov 2008 – 2013, ktoré mali nad 50 000 divákov v slovenských kinách, alebo ktoré si priniesli významné ocenenia z prestížnych medzinárodných festivalov, vrátane úspešných krátkometrážnych filmov.

Ambíciou organizátorov je postupne vyprofilovať Týždeň slovenského filmu ako reprezentatívnu prehliadku so sprievodnými akciami, ktorej vrcholom by malo byť už v budúcom roku ďalší ročník odovzdávania národných filmových cien Slnko v sieti.