Slovenská filmová a televízna akadémia v spolupráci s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU a Slovenským filmovým ústavom vydala v tlačenej i elektronickej podobe zborník kritických reflexií pôvodnej kinematografickej tvorby pod názvom Slovenský film 2016. Editorky Katarína Mišíková a Jana Dudková ho zostavili z referátov, ktoré odzneli v rámci panelových diskusií ostatného Týždňa slovenského filmu. Publikáciu v elektronickom formáte otvoríte kliknutím na tento odkaz